Политика за поверителност

Радваме се, че се интересувате от Cannalife и ви благодарим за доверието. Доверието е важно за нас и затова защитата на вашата поверителност при използване на нашия уебсайт е важна за нас. Ние винаги третираме вашите данни с максимална конфиденциалност и, разбира се, спазваме всички приложими законови разпоредби.


Декларация за защита на данни

В настоящата политика за поверителност Ви информираме за обработката на личните Ви данни, когато използвате нашия уебсайт. Това включва по-специално информация, която ни позволява да правим заключения относно вашата самоличност, като вашето име, телефонен номер, адрес или имейл адрес. Статистическите данни, които събираме, например, когато посещавате нашия уебсайт и които не могат да бъдат свързани с вашето лице, не попадат в понятието лична дата.


1. Лице за контакт

Лице за контакт или т. нар. администратор за обработка на вашите лични данни при посещение на този уебсайт по смисъла на ОРЗД (Общия регламент за защита на данните)на ЕС е:

КАННА ЛАЙФ ЕООД

ж.к. Лазур, бл. 79, вх. 4, ет. 7, ап. 81

гр. Бургас, п.к 8000

Имейл: hello@cannalife.bg

За всички въпроси относно защитата на данните във връзка с използването на нашия уебсайт, можете също да се свържете с наш служител по защита на данните по всяко време. Той може да бъдат открит на по-горе посочения имейл адрес (ключова дума: „внимание служител по защита на данните“).


2. Обработка на данни в нашия уебсайт

2.1. Посещение на нашия уебсайт / данни за достъп

Във връзка с използването на уебсайта събираме данни, необходими за предоставянето на предлаганите услуги, както и информация за дейността на уебсайта. В тази връзка ние сме администратор на вашите лични данни и придаваме голямо значение на тяхната адекватна защита. Ние гарантираме, че нашите процеси за обработката на данни са в съответствие с всички законови разпоредби, по -специално с ОРЗД. Нашата цел е да ви дадем възможност да получите пълна информация за обработката на вашите лични данни от нас и да ви предоставим инструменти, които ви позволяват да упражнявате правата си.

Всеки път, когато използвате нашия уебсайт, ние събираме данните за достъп, които вашият браузър автоматично предава. Данните за достъп включват следното:

- IP адрес на искащото устройство;

- Дата и час на заявката;

- Обем на прехвърлените данни и доставчика на искането (данни за достъп)

- Информация за използвания браузър и операционна система;

- Онлайн идентификатори (напр. идентификатори на устройства, идентификатори насесии)

Обработката на данните се извършва в съответствие с чл. 6 (1), буква е) ОЗРД, за да се даде възможност за вашето посещение на уебсайта и да се гарантира дългосрочната функционалност и сигурност на нашите системи. Данните за достъп също се съхраняват временно във вътрешни регистрационни файлове за целите, описани по-горе, за да се състави статистическа информация за използването на нашия уебсайт, да се развие нашия уебсайт по отношение на навиците за използване на нашите посетители (напр. когато делът на мобилните устройства с които се осъществява достъп до страниците се увеличава) и за обща административна поддръжка на нашия уебсайт. Въпреки това си запазваме правото да проверяваме регистрационните файлове на сървъра впоследствие, ако има конкретни индикации за незаконна употреба.

2.2 Вашите лични данни се обработват

Когато използвате уебсайта и не сте регистриран потребител (т.е. нямате акаунт на уебсайта), личните Ви данни (включително IP адрес или други идентификатори и информация, събрана чрез бисквитки или други подобни технологии) се обработват от нас:

- с цел предоставяне на електронни услуги в рамките на предоставянето на съдържанието, събрано на уебсайта - тогава правното основание за обработка е необходимостта от обработка за изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД);

- за аналитични и статистически цели - тогава правното основание за обработка е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се в извършване на анализи на дейността на потребителите, както и техните предпочитания с цел подобряване на използваните функционалности и предоставяните услуги;

- за евентуално установяване и преследване на искове или защита срещу искове - правното основание за обработване е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е ) от ОРЗД), състоящ се в защита на неговите права и икономически интереси;

- за маркетинговите цели на Администратора и други субекти, по -специално свързани с представянето на поведенческа реклама - правилата за обработване на Лични данни за маркетингови цели са описани в раздела МАРКЕТИНГ.

- Дейността Ви на уебсайта, включително Вашите лични данни, се записва в системни дневници (специална компютърна програма, използвана за съхраняване на хронологичен запис, съдържащ информация за събития и дейности, свързани с ИТ системата, използвана за предоставяне на нашите услуги). Събраната в дневниците информация се обработва предимно за цели, свързани с предоставянето на услуги. Ние също ги обработваме за технически и административни цели, за целите на гарантиране сигурността на ИТ системата и управление на тази система, както и за аналитични и статистически цели - в това отношение правното основание за обработка е законният интерес на Администратор (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД).

2.3. Регистрация

Лицата, които се регистрират на уебсайта, са помолени да предоставят данните, необходими за създаване и управление на акаунта. За да улесните услугата, можете да предоставите допълнителни данни, като по този начин дадете съгласието си за тяхната обработка. Такива данни могат да бъдат изтрити по всяко време. Предоставянето на данни, маркирани като задължителни, се изисква за създаване и управление на акаунт, а неспазването им води до невъзможност за създаване на акаунт. Предоставянето на други данни е доброволно.

Вашите лични данни се обработват:

- с цел предоставяне на услуги, свързани с поддръжката и обслужването на акаунта на Сайта - правното основание за обработването е необходимостта от обработка за изпълнение на договора (член 6 (1) (б) от ОРЗД), и по обхвата на допълнителни данни - правното основание за обработването е съгласие (член 6 параграф 1 (а) от ОРЗД);

- за аналитични и статистически цели - правното основание за обработка е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се в извършване на анализи на дейността на потребителите на уебсайта и как да се използва акаунтът, както и предпочитанията на потребителите с цел подобряване на използваните функционалности;

- за евентуално установяване и преследване на искове или защита срещу искове - правното основание за обработване е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е ) от ОРЗД), състоящ се в защита на неговите права и икономически интереси;

- за маркетинговите цели на Администратора и други субекти - правилата за обработване на Лични данни за маркетингови цели са описани в раздела МАРКЕТИНГ.

- Можете също да влезете в акаунта си на уебсайта чрез социалната мрежа Facebook. В този случай Уебсайтът ще изтегли от вашия акаунт като част от сайта за социални мрежи само данните, необходими за регистрация и управление на акаунта. Обхватът на вашите данни, до които ще получим достъп, ще бъде посочен в изведеното съобщение заедно с искането за продължаване на влизането. Продължавайки да влизате, посочените данни ще бъдат прехвърлени на нашия уебсайт. Facebook ще запомни вашия избор и ако влезете отново през този портал, съобщението няма да се показва отново. Подробна информация за обхвата и целите на обработката на данни от портала, както и свързаните с тях права и опции за конфигуриране, позволяващи защита на поверителността, са описани в политиката за поверителност на Facebook .

- Ако Потребителят публикува лични данни на други лица на уебсайта (включително тяхното име, адрес, телефонен номер или имейл адрес), той може да го направи само при условие, че не са нарушени законите и личните права на тези лица.

2.4. Поръчки

При обработка на поръчки събираме следната задължителна информация, необходима за изпълнение на договора:

- Обръщение;

- Име и фамилия;

- Дата на раждане (само за някои методи на плащане);

- Е-мейл адрес;

- Парола;

- Адрес за фактуриране и доставка;

- Дати за фактуриране и плащане

- Телефонен номер

- Настройки на магазина

Правната основа за тази цел е член 6, параграф 1, букви a) и б) от ОРЗД, тоест ти ни предоставяш информация въз основа на съответното договорно отношение между теб и нас (напр. поддържане на клиентски/потребителски профил, изпълнение на договор за покупко-продажба и т.н.). За обработване на имейл адреса ти в случай на покупка през нашия уебсайт/нашето приложение, ние освен това сме длъжни, въз основа на законовите изисквания, да изпратим електронно потвърждение на поръчката (член 6 параграф 1 буква в) от ОРЗД). Съхраняваме събраните данни за изпълнение на договора - освен ако не ги използваме за собствени маркетингови цели за срока на съответния договор и до изтичането на законовите гаранционни права или евентуално до изтичане на гаранционните права съгласно сключения договор. След изтичане на този срок ние съхраняваме необходимата съгласно търговското и данъчно законодателство информация относно договорното правоотношение за определените от закона периоди. В рамките на този период данните се обработват отново само в случай на проверка от страна на данъчната администрация. За сключването на договор за покупко-продажба през нашите услуги освен това е необходимо обработване на следните данни:

Данните за плащане предоставяме на упълномощените от нас оператори на платежни услуги, които обработват плащането (плащанията). Данните за адреса на доставка предоставяме на упълномощената от нас логистична компания и на нашия експедиционен партньор, за да може поръчката да бъде доставена. За да гарантираме, че доставката на стоките ще се осъществи според желанията ти, ние предаваме имейл адреса ти и евентуално телефонния ти номер на упълномощената от нас логистична компания и/или на нашия експедиционен партньор, които поемат доставката. Преди доставката те ще установят при необходимост контакт с теб, за да съгласуват подробностите по доставката. Съответните данни ще бъдат предадени единствено за съответната цел и няма да бъдат използвани за други цели след доставката и ще бъдат изтрити след изтичане на съществуващите търговски и данъчни изисквания за запазване.

2.5. Използване на данни за предотвратяване на измами

Дадената от теб в рамките на поръчката информация може да се използва с цел да се провери дали не е налице така наречения нетипичен процес на поръчване (напр. едновременно поръчване на множество стоки на един и същи адрес при използване на различни клиентски сметки). Ние предприемаме подобна проверка принципно въз основа на нашия легитимен интерес.

2.6. Предоставяне на информация на доставчици на транспортни услуги/ експедиционни партньори

За да доставим поръчаните стоки, ние работим с логистични доставчици/транспортни фирми и/или експедиционни партньори: За да осъществят доставката на поръчаните стоки, респ. да направят уведомление за нея, на тях им се предоставят следните данни:

Име, фамилия, пощенски адрес, както и евентуално имейл адрес и телефонен номер.

Правната основа за обработването е член 6 параграф 1 буква б) от ОРЗД.


3. Форма за контакти

3.1. Предоставяме възможност да се свържете с нас чрез формата за контакт.

Използването на формуляра изисква предоставяне на лични данни, необходими за връзка с вас и отговор на вашето запитване. Предоставянето на данни, маркирани като задължителни, е необходимо, за да се приеме и обработи запитването, а неспазването му води до невъзможност за обслужване. Предоставянето на други данни (например в съдържанието на запитването) е доброволно.

Вашите лични данни се обработват:

- за да идентифицираме и обработим вашето запитване, изпратено чрез предоставената форма - правното основание за обработка е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се в необходимостта от разрешаване на докладвания случай и водене на кореспонденция, адресирана до него във връзка с неговата стопанска дейност;

- за аналитични и статистически цели - правното основание за обработка е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се в поддържане на статистика на запитвания, изпратени от Потребителите чрез уебсайта с цел подобряване на неговата функционалност.


4. Маркетинг

4.1 Ние обработваме Вашите лични данни с цел извършване на маркетингови дейности, които могат да включват:

- показване на маркетингово съдържание, отговарящо на вашите интереси (поведенческа реклама);

- извършване на дейности, свързани с директен маркетинг на стоки и услуги (изпращанена търговска информация по електронен път и дейности по телемаркетинг).

- За да извършваме маркетингови дейности, в някои случаи използваме профилиране. Това означава, че благодарение на автоматичната обработка на данни ние оценяваме избраните за вас фактори, за да анализираме вашето поведение или да създадем прогноза за бъдещето. Това позволява по -добро приспособяване на показваното съдържание към вашите индивидуални предпочитания и интереси.

4.2 Поведенствена реклама

Заедно с нашите надеждни партньори, ние обработваме вашите лични данни, включително лични данни, събрани чрез бисквитки и други подобни технологии, за маркетингови цели във връзка с насочването ви към поведенческа реклама (т.е. реклама, съобразена с вашите предпочитания). Обработката на лични данни също включва профилиране и последицата от това е само показване на персонализирана реклама въз основа на вашите лични данни, получени от нас и нашите партньори.

4.3. Директен Маркетинг

Ако сте съгласни, вашите данни могат да бъдат използвани от нас, за да ви изпращаме маркетингово съдържание по различни канали, т.е.по електронна поща (под формата на бюлетин), чрез MMS / SMS или по телефон. Правното основание за обработването на данните ви в този случай е на законния интерес на администратора (член 6 (1) (е) от ОРЗД) във връзка с ваше съгласие, състоящо се от пускането на пазара на предлаганите стоки и услуги. Подобни действия са предприемат от нас, само след като сте дали съгласието си, което може да се оттегли по всяко време. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като кликнете върху връзката, която изпращаме във всеки имейл, съдържащ търговска информация, като се свържете с нас на имейл адреса: hello@cannalife.bg (Tози имейл адрес не трябва да се използва за изпращане на оферти за сътрудничество или маркетинг, такива съобщения ще бъдат игнорирани от нашата система) или използвайки формата за контакт. Оттеглянето на съгласието не засяга правилността на обработката на данни в периода преди оттеглянето му. Можем също така да извършваме директен маркетинг чрез традиционна поща до посочения от вас пощенски адрес. Правното основание за обработването на вашите данни в този случай е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се в маркетинга на предлаганите стоки и услуги. Можете да възразите срещу обработването на вашите данни за тази цел по всяко време. Можете да изразите възражението си, като се свържете с нас на следния имейл адрес: hello@cannalife.bg (Tози имейл адрес не трябва да се използва за изпращане на оферти за сътрудничество или маркетинг, такива съобщения ще бъдат игнорирани от нашата система) или като използвате формата за контакт.

4.4 Push Известия

Ако дадете отделно съгласие за получаване на push известия, можете да получавате известия под формата на съобщения, показвани на вашето мобилно устройство и в използвания уеб браузър, съдържащи маркетингово съдържание, свързано с нашите оферти, услуги и промоции. Правното основание за обработването на вашите лични данни за тази цел е законният интерес на администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се в маркетинга на предлаганите стоки и услуги във връзка с вашето съгласие за получаване на съобщение под формата на push известия. Можете да оттеглите съгласието си да получавате push известия по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, извършена преди оттеглянето му. Съгласието може да бъде оттеглено чрез промяна на настройките в използвания уеб браузър или на вашето мобилно устройство.


5. Обработка на данни на лицата посещаващи администраторски профили в социалните мрежи 

Администраторът има публични профили в социалните мрежи Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube. Следователно, той обработва данните, оставени от посетителите на тези профили (включително коментари, харесвания, онлайн идентификатори). Личните данни на такива лица се обработват:

- за да им се даде възможност да бъдат активни в профилите;

- с цел ефективно управление на профили, като представя на потребителите на портала информация за инициативите на администратора и други дейности и във връзка с популяризирането на различни видове събития, услуги и продукти;

- за статистически и аналитични цели;

- евентуално те могат да бъдат обработени с цел преследване на искове и защита срещу искове.


Правното основание за обработването на лични данни е законният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД), състоящ се от:

- популяризиране на марката и подобряване на качеството на предоставяните услуги,

- извършване на анализи на дейността и предпочитанията,

- ако е необходимо - при преследване на искове и защита срещу искове.


ЗАБЕЛЕЖКА: Горепосочената информация не се отнася за обработката на лични данни от администратори на сайтове за социални мрежи.


6. Бисквитки

За някои от нашите услуги е необходимо да използваме така наречените бисквитки. Бисквитката е малък текстов файл, който се съхранява от браузъра на вашето устройство. Бисквитките не се използват за стартиране на програми или за зареждане на вируси на вашия компютър. По-скоро основната цел на нашите собствени бисквитки е да предоставяме оферта, съобразена специално за вас, и да направим използването нанашите услуги възможно най-спестяващо време. Повечето браузъри са настроени по подразбиране да приемат бисквитки. Въпреки това, можете да коригирате настройките на браузъра си, така че бисквитките да се отхвърлят или съхраняват само след предварително съгласие. Ако откажете бисквитки, не всички наши оферти могат да функционират гладко за вас. Ние използваме бисквитки за следните цели:

- за удостоверяване за влизане,

- за разпределение на натоварването,

- за съхранение в рамките на сесията на вашата пазарска количка

- да отбележим, че ви е била показана информация, поставена на нашия уебсайт – така че да не се показва отново при следващото посещение на уебсайта.


6.1. Бисквитки, проследяване, приставки за социални медии

Ние използваме бисквитки или подобни технологии, за да направим посещението на нашите услуги привлекателно и да дадем възможност за използване на определени функции, както и да регистрираме статистически използването на нашите услуги. Бисквитките са малки текстови файлове, които браузърът ти автоматично създава и които се съхраняват на съответното ти крайно устройство (лаптоп, таблет, смартфон и т.н.), когато посещаваш и / или използваш нашите услуги. Бисквитките не увреждат крайното ти устройство, не съдържат вируси, троянски коне или друг зловреден софтуер. В бисквитката се съхранява информация, която възниква във връзка с използваното конкретно крайно устройство. Това обаче не означава, че по този начин получаваме веднага информация за идентичността ти и/или че можем да извадим заключения за самоличността ти. Повечето от използваните бисквитки се изтриват в края на сесията на браузъра (така наречените сесийни бисквитки). Чрез тях можем напр. да предложим визуална индикация на пазарската количка, където можеш да видиш, колко артикула се намират в момента в количката ти и каква е текущата стойност на покупката ти. Други бисквитки остават на крайното ти устройство и ни дават възможност да разпознаем устройството ти при следващо посещение (така наречените постоянни бисквитки). По-специално, тези бисквитки служат за да направят нашата оферта удобна за потребителите, по-ефективна и по-безопасна. Благодарение на тези технологии е възможно например да получаваш в нашите услуги информация, съобразена с интересите ти. Ние използваме бисквитки и подобни технологии от една страна въз основа на член 6, параграф 1 е) ОРЗД (законен интерес от оптимизиране на нашите услуги). Някои бисквитки и подобни технологии се използват изключително въз основа на твоето съгласие (член 6, параграф 1 а) ОРЗД).

Обикновено разделяме бисквитките и подобните технологии според тяхното предназначение в три категории:

6.2. Необходими бисквитки и технологии

Тези бисквитки или подобни технологии са необходими, за да функционират нашите услуги. Това се отнася например за бисквитките или подобни технологии, които съхраняват данни за вход след регистрация в нашия онлайн магазин, така че потребителят да остане в нашия онлайн магазин дори след смяна на друга страница или за бисквитки, които гарантират, че свързаната с потребителя конфигурация на сервизните функции (избран език и т.н.) ще се запази по време на сесиите. В допълнение, тези бисквитки или подобни технологии допринасят за безопасното и правилно използване на нашите услуги. Правното основание за използването на тези технологии е член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД.

6.3. Анализ и функционални бисквитки и технологии

С тези бисквитки можем да осигурим разширени функционалности и персонализация. Ако не разрешиш тези бисквитки, някои или всички тези услуги може да не работят правилно. Тези бисквитки също ни позволяват да броим посещения и източници на трафик, така че да можем да измерим и подобрим ефективността на нашите услуги. Помагат ни да отговорим на въпросите кои страници са най-популярни, кои са най-малко използвани и как посетителите използват нашите услуги. Цялата информация, събрана от тези бисквитки, е обобщена и следователно е анонимна. Ако не разрешиш тези бисквитки, не можем да знаем кога си използвал / посетил нашите услуги. Правното основание за използването на тези технологии е член 6, параграф 1, буква а) ОРЗД.

6.4. Маркетинг

Тези бисквитки или подобни технологии могат да бъдат зададени на нашия уебсайт от нас или нашите партньори, за да ти покажем подходящо съдържание / реклама както на нашите уебсайтове, така и на уебсайтове на трети страни. Така наречените профили могат да бъдат създадени въз основа на твоите интереси. По принцип не е възможно да се идентифицира човек с тази информация, тъй като се използва само псевдонимна информация за браузъра и / или устройството. Ако не разрешиш тези бисквитки или подобни технологии, ще получиш по-малко съдържание / реклама, съобразена с твоите интереси. Правното основание за използването на тези технологии е член 6, параграф 1, буква а) ОРЗД. Доколкото използваме твоята информация въз основа на съгласието ти, ти даваш това съгласие, като при посещение на нашите услуги, евентуално след като си направил определени настройки, кликнеш върху бутона „Приемам“ на банера, показан по време на посещението. С натискането на „Приемам“ се съгласяваш с използването на бисквитки и други технологии за обработка на данните ти, включително предаване на нашите маркетингови партньори (трети страни). Нашите партньори също използват бисквитки и други технологии, за да персонализират, измерват и анализират рекламата.

6.5. Забележка за правото на отказ

Моля, обърнете внимание, че можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да сте информирани за настройката на бисквитките и да можете да решите индивидуално за тяхното приемане или да изключите приемането на бисквитки за определени случаи или като цяло. Всеки браузър се различава по начина, по който управлява настройките на бисквитките. Това е описано в помощното меню на всеки браузър, което обяснява как можете да промените настройките на бисквитките си. Ако деактивирате или откажете бисквитки, имайте предвид, че някои части от този уебсайт могат да станат недостъпни или да не функционират правилно.


7. Какви права имате по отношение на закона за защита на данните и как можете да ги използвате?

Приложимият закон за защита на данните ви предоставя изчерпателни права на субектите на данни (права на информация и намеса) по отношение на администратора на данни по отношение на обработката на вашите лични данни, за което ви информираме по-долу:

- Право на достъп от субекта на данните съгласно чл. 15 ОРЗД

- Право на коригиране съгласно чл. 16 ОРЗД

- Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 ОРЗД

- Право на ограничение на обработката съгласно чл. 18 ОРЗД

- Право да бъдете информирани съгласно чл. 19 ОРЗД

- Право на преносимост на данните съгласно чл. 20 ОРЗД

- Право да оттегли дадено съгласие съгласно чл. 7 (3) ОРЗД

- Право на подаване на жалба съгласно чл. 77 ОРЗД

7.1. Изпълнение и разрешаване на спорове

В съответствие с принципите на поверителност на ЕС, Cannalife се ангажира да разреши оплаквания относно поверителността ви и нашето събиране или използване на вашата лична информация. Субектите от ЕС с въпроси или притеснения относно използването на личните им данни трябва да се свържат с нас на адрес: hello@cannalife.bg

7.2. Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на вашите данни от Kana Wonders с, дори ако това се основава на нашите законни интереси, упражняването на официална власт, директния маркетинг и статистиката. Ако искате да ограничим обработката на вашите данни, моля, свържете се с нас на: hello@cannalife.bg. Ако упражните правото си на възражение, ние ще спрем да обработваме съответните данни, но си запазваме правото на по-нататъшна обработка, ако успеем да докажем убедителни причини, достойни за защита за обработването, които надвишават вашите интереси, основни права и свободи, или ако обработването служи за утвърждаване, упражняване или защита на правни искове.