Меню
Меню
Количка

Общи условия

Добре дошли в Cannalife.

Тези условия създават договор между вас и Cannalife и неговите партньори („Съгласен съм“). Моля, прочетете внимателно Правила и Условия и потвърдете, че разбирате и приемате споразумението, преди да направите каквато и да е покупка. Тези Правила важат за всички потребители на Магазинa и установяват принципите на регистриране и използване на акаунт в Магазинa, принципите на електронна резервация на стоки, с които Магазинът разполага, поръчването на стоки от Магазина, както и сключването на договори за продажба на стоки ("клиент" или "клиенти"). Всеки потребител на Магазина може да получи достъп до Правила и Условия по всяко време чрез кликване върху линка "Правила" в уебсайта на Магазина. Информацията за Стоките на Магазина, като например изображение, описание и крайни цени, представлява предложение за сключване на договор за продажба по смисъла на чл. 47 от българския Закон за защита на потребителите, съгласно условията на Правилата.

Чрез кликване върху бутона "Поръчка и Плащане" в уебсайта, потребителят пристъпва към осъществяване на договор за продажба на стоки в онлайн магазина и ще бъде пренасочен към обработка на плащането. На уебсайта е предоставена по-подробна информация относно характеристиките на Стоката, нейната цена, материал, от който е направен, и т.н. Изображенията и изложенията на продуктите служат като представяне на моделите на стоките, посочени конкретно там.

Собственост на сайта; Споразумение с условията за ползване:

Cannalife („нас“, „ние“, „нашите“) управлява уебсайта www.cannalife.bg (наричан „Сайтът“), неговите приложения („Услугата“), Политиката за поверителност ("ПП") и Правила и Условия ("ПУ") за ползване, които се отнасят за сайта. Използвайки сайта, вие се съгласявате с тези условия за ползване. Ако не сте съгласни, не използвайте сайта. Cannalife си запазва правото да променя, модифицира, добавя или премахва части от тези ПУ по всяко време по свое усмотрение. Ваша отговорност е да проверявате непрекъснато за актуализации на ПУ и с използването на Сайта вие се съгласявате да бъдете обвързани с неговите условия. Cannalife ви предоставя лична, непрехвърляема, ограничена привилегия за влизане и използване на Сайта.

Вашите данни ще бъдат използвани за предоставяне и подобряване на Услугата и с използването им вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с тази политика.

Вашата информация

Когато създавате акаунт на този уебсайт, вие се съгласявате да ни предоставите точна лична информация и информация за контакт. Ако сте предоставили невярна информация, ние не можем да носим отговорност за каквито и да било проблеми, произтичащи от използването на тази невярна информация, включително, но не само: забавяне/неполучаване на пратка, неуспешно получаване на фактура, неуспешно удостоверяване и др. 

Възрастово ограничение

Правейки покупка на този уебсайт, вие се съгласявате, че сте навършили 18 години. Услугата не е насочена към лица под 18-годишна възраст. Молим тези лица да се въздържат от предоставяне на лична информация и да информират нашите контакти за поддръжка, за да улеснят премахването на тяхната ограничена лична информация. Не използвайте и не влизайте в този сайт, ако сте на възраст под 18 години.

Съдържание

Всички текстове, дизайни, изображения, графики, дизайни, визуални интерфейси, лога и потребителски интерфейси на този уебсайт, общо казано „Съдържание“, са авторски права на Cannalife. Не се дава разрешение за възпроизвеждане на което и да е от лога, търговски марки, имена на марки, графики, изображения или дизайни или каквото и да е от по-горе изброеното съдържание представено на този уебсайт и всяка подобна употреба, която може да представлява нарушение на правата на собственост.

Освен както е изрично посочено в настоящите Правила и Условия за ползване, никоя част от Сайта и Съдържанието не може да бъде копирана, подправена, възпроизвеждана, публикувана, предавана или разпространявана по какъвто и да е начин без изричното съгласие на Cannalife в писмена форма.

Използването на Сайта може да се извършва съгласно ръководените протоколи и разпоредби на Cannalife, изложени в настоящите Правила и Условия за ползване.

Пароли и потребителски лиценз

Вие сте изцяло отговорни за запазването на поверителността на вашите пароли и други идентификационни данни за влизане, както и всякакви дейности, свързани с акаунта, които произтичат от неспазването му. Вие се съгласявате да уведомявате Cannalife и сътрудниците за всяко неоторизирано използване на вашия акаунт или парола или всяко друго нарушение на сигурността. Не можете да използвате никакви идентификационни данни за вход на друг притежател без съгласието на първоначалния титуляр на акаунта. Cannalife не може/няма да носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от неизпълнение на тези задължения.

Магазинът дава възможност за поръчване на Стоки, както следва:

а) на уебсайта на Магазина (онлайн), чрез използване на процедурата за поръчване;

б) по електронна поща, чрез изпращане на поръчката, посочваща избраните стоки, на eMail адрес: hello@cannalife.bg

2. Магазинът приема поръчки, направени онлайн, 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Поръчките, направени по електронна поща, се приемат в работни дни от понеделник до петък между 9:00 и 17:00 часа. Поръчките, направени в събота, неработни дни и празнични дни, се обработват в първия работен ден, следващ деня на поръчката.

3. Клиентът може да заяви поръчка, без да е необходимо да регистрира данните си в базата данни на Магазина (т. нар. "закупуване без регистрация/гост").

4. Условието за подаване на поръчка е попълването на формуляр с всички данни, необходими за превоза или за издаване на фактура от системата на ДДС или разписка за плащане.

5. За да извършите поръчка, изберете Стоки от Магазина, като обърнете специално внимание на тяхното количество, а след това отидете в секцията "Кошница" и продължете процедурата по поръчване, като изберете подходящи опции за по-нататъшни действия.

6. До потвърждаването на избора на Стоките чрез бутона "Поръчка и Плащане", Клиентът може да направи промени на посочените в поръчката стоки, както и да промени адреса и координатите за изпращане на пратката или за съставяне на фактура. Потвърждението на поръчката от страна на Клиента чрез кликване на бутона "Поръчка и Плащане" е равнозначно на приемане на задължението за плащане на цената на Стоките и разходите за тяхната доставка, за което Клиентът бива уведомен непосредствено преди потвърждаването на поръчката.

7. Потвърждението на поръчката от страна на Клиента, в съответствие с параграф 6 по-горе, представлява оферта на Клиента за сключване на договор за продажба, адресирана до Cannalife.bg в съответствие със съдържанието на поръчката и настоящите Правила и Условия.

8. При подаване на поръчка, в съответствие с точка 6 по-горе, Клиентът получава на посочения eMail адрес съобщение, съдържащо данните относно поръчката, броя поръчани Стоки, стойността на поръчката, избрания начин на доставка и плащане, време за изпълнение на поръчката, адреса и данните за контакт на Клиента и Магазина, както и информация за процедурата за подаване на жалби във връзка със стоката и правото на Клиента на отказ от изпълнение на договора за продажба. [Съобщението] е потвърждение от страна на Магазина за получаване на офертата на Клиента.

9. Магазинът изпраща потвърждение за приемане на предложението на Клиента, изпратено по електронна поща или по телефона ("Потвърждение за изпълнение и изпращане на поръчката"), или отказ да приеме офертата на Клиента на посочения от Клиента адрес за електронна поща. При получаване на посоченото Потвърждение, договорът за продажба на стоки, поръчани от Клиента между Клиента и Cannalife.bg, се счита за сключен.

10. Без да се ограничава правото на Клиента да откаже изпълнението на договора съгласно съответните законови разпоредби, Клиентът може да отмени поръчката до получаване на потвърждението за приемане на офертата за покупка от страна на Магазина, т.е. преди да получи eMail, посочен в точка 9 по-горе, потвърждаващ приемането на поръчката за изпълнение. В този случай Клиентът трябва незабавно да се свърже с Магазина, включително по електронен път, последвано от потвърждение по електронна поща.

11. Ако Клиентът избере начин на плащане, различен от наложен платеж, Магазинът си запазва правото да откаже да изпълни поръчката по договора за продажба, когато:

а) данните за контакт на Купувача са били неточни до степен, в която доставката на стоката е невъзможна,

б) транзакцията не е разрешена в системата за електронни плащания.

12. Клиентът получава електронна фактура за направената поръчка в pdf или друг формат, на предоставената от него електронна поща. 

Доставка и получаване на стоки 

1. Стоките се доставят на адреса, посочен от Клиента в поръчката. Приблизителното време на доставка на Стоките се посочва в описание на поръчката преди нейното потвърждаване от Клиента чрез използване на бутона "Поръчка и Плащане".

2. Приблизителното време на доставка на Стоките чрез куриерска пратка е 3 до 5 работни дни от публикуването на пратката. Общият срок за доставка на поръчката не трябва да надвишава 7 работни дни, и при никакви обстоятелства не може да бъде повече от 20 дни от сключването на договора за продажба. Започването на изпълнението на поръчката може да бъде забавено, докато размерът на продажната цена (и евентуално разходите за доставка) не бъде отразен по кредита по сметката на Магазина, в случай че Клиентът е избрал метода за предплащане с карта през сайта. Стоките трябва да бъдат доставени на посочения от Клиента адрес на територията на България, от куриерска компания Ekont или Speedy.

3. Всички доставки са застраховани и ще се извършват от куриерска компания.

4. Поръчки на стойност над 100лв. ще бъдат изпратени за сметка на Магазина. В противен случай разходите за изпращане на закупените Стоки в размер на 5,50 лв. се поемат от Клиента, за което Клиентът трябва да бъде уведомен преди потвърждаване на подадената поръчка. За всяка изпратена стока се прилага доказателство за покупката (разписка или ДДС фактура). 

Цени и методи за плащане 

1. Информацията, предоставена на уебсайта на Магазина относно цената на стока, е задължителна от момента на кликване от страна на Клиента върху бутона за "закупуване", намиращ се до съответния артикул, изложен за продажба в магазина. Горепосочената цена не се изменя независимо от промените в цените в магазина, които могат да възникнат след потвърждаване на поръчката.

2. Цената на продуктите в Магазина са в български лева и включват всички присъщи компоненти, включително ДДС, мита и данъци, с изключение на разходите за доставка, които се изчисляват при посочване на адреса за доставка.

3. Клиентът заплаща стойността на поръчаната стока, заедно с разходите по доставката чрез наложен платеж или карта (MasterCard, Maestro и Visa). Не се предлагат отстъпки за определено плащане. Ние запазваме своето право да предложим специфичен метод на заплащане само за желаната доставка, например само методи свързани със съответния кредитен рейтинг с цел обезпечаване на нашия кредитен риск.

Плащане чрез наложен платеж

Плащането за стоките следва да бъде направено при доставянето на пратката в размера посочен на фактурата. В случай на отказ връщането се извършва чрез банков превод. За тази цел ние се нуждаем от информация за вашата банкова сметка, която може да бъде предоставена лесно и сигурно, на вашия потребителски акаунт. Ние запазваме правото си да издадем ваучер в размер на стойността на върнатите стоки, в случай, че не предоставите информация за банкова сметка след повторно запитване от наша страна.

Плащане чрез карта

След като бъде избран плащане чрез карта като начин на плащане, Клиентът се пренасочва към платежната платформа, като плащането може да бъде извършено след предварително приемане от Клиента на правилата за такъв метод на плащане, предоставени от разплащателната система като посредник по плащанията. Вие извършвате плащането на момента при процеса на поръчване като попълвате данните на своята карта. В момента на изпращането, от вашата карта ще бъде изтеглена фактическата сума, като се вземе предвид прилагането на отстъпки или ваучери, ако има такива. Стоки, направени по поръчка или съгласно индивидуални изисквания на потребителя, водят до незабавно теглене от вашата карта на фактическата сума, изчислена след направени намаления, ваучери и т.н.

4. Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие. Cannalife.bg си запазва правото да променя цените на стоките в магазина, да въвежда нови стоки за продажба, да провежда и прекратява промоционални рекламни кампании на уебсайтовете на Магазина или да прави промени в тях, съгласно разпоредбите на българския Закон за защита на потребителите и други закони, които не нарушават правата на лицата, сключили договори за продажба на стоки, предлагани от Магазина, преди извършване на горепосочените промени, или правата на лица, които имат право да се възползват от определена промоция в съответствие с правилата на и по време на промоцията.

Указания при отказ

Вие имате правото да се откажете от този договор в срок от 14 дни без предоставяне на основание. Периодът за отказ ще изтече след 14 дни, считано от деня, в който придобиете вие, или трета страна различна от доставчика, посочена от вас, придобие физическо владение на стоките. 

За да упражните правото на отказ, трябва да ни уведомите (КАННА ЛАЙФ ЕООД; ж.к. Лазур, бл. 79, вх. 4, ет. 7, ап. 81, гр. Бургас п.к. 8000, България иМейл: hello@cannalife.bg) за своето решение да се откажете от този договор чрез еднозначно волеизявление (например чрез изпращане на писмо по пощата, факс или ел. поща). Трябва, но не задължително, да използвате прикачения образец на формуляр за отказ.За да спазите крайния срок за отказ, е достатъчно да изпратите своето писмо чрез горе-споменатите методи относно упражняване на правото на отказ преди срокът да е изтекъл.

Последици от отказването

Ако се откажете от този договор, ние следва да възстановим всички плащания направени от вас, включително разноски по доставянето (с изключение на допълнителни разходи в резултат на вашия избор на доставка, различен от най-малко скъпия стандартен метод предложен от нас) без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сте ни информирали за своето решение за отказване от договора. В случай на отказ връщането се извършва чрез банков превод. За тази цел ние се нуждаем от информация за вашата банкова сметка, която може да бъде предоставена лесно и сигурно, на вашия потребителски акаунт. При всички случаи вие няма да бъдете таксувани в резултат на възстановяването. Ние можем да забавим възстановяването на вашата сума докато не получим стоките обратно. Вие трябва да изпратите стоките или да ги предадете на нас или нашият доставчик на превозни услуги без неоснователно забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от деня, в който сте ни известили за своето отказване от договора. Срокът следва да се счита за спазен, ако сте изпратили стоките обратно преди срокът от 14 дни да е изтекъл.

Вие носите отговорност единствено за намаляване на стойността на стоките в резултат на тяхното третиране, което не засяга установяването на тяхното естество, характеристики и функциониране.

Изключение/ изтичане на правото на отказ:

Съгласно член 57, ал. 3 и ал. 5 от Закона за защита на потребителите правото на отказ не се прилага при договори за доставка на стоки, които не са предварително произведени, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания, и следва да изтече по-рано за договори за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

Информация относно услугите, предоставени по електронен път.

1. Магазинът предоставя на Клиентите следните услуги по електронен път:

- Възможност за онлайн сключване на договори за продажба на стоки в Магазина, съгласно настоящите Правила,

- Възможност за създаване на профили на Клиенти в Магазина,

- Изпращане на поръчаната търговска информация за стоките.

Клиентът има право на отказ от договори за продажба на стоки съгласно съответните разпоредби на закона и в принципите, изложени в настоящите правила. В допълнение, Клиентът има право по всяко време да поиска преустановяване на предоставените от Магазина услуги, посочени по-горе.

Техническите условия на предоставянето на услуги онлайн от страна на Магазина са, както следва:

- достъп до Интернет,

- използване на уеб браузър, който позволява редактиране на хипертекстови документи (например Internet Explorer, Opera, FireFox или други подобни);

- наличие на eMail адрес.

Оплаквания относно услуги, предоставяни по електронен път, могат да бъдат адресирани до нашия eMail адрес hello@cannalife.bg или по телефон +359 887587555. Оплакването на Клиента трябва да съдържа името на получателя на услугата и кратко описание на проблема. Магазинът следва да положи всички усилия, за да се разгледа жалбата възможно най-скоро, но не по-късно от 14 дни от получаването й. Клиентът следва да бъде уведомен за начина, по който е била разглеждана жалбата, по негов избор по телефона или чрез електронна поща, изпратена на посочения от него eMail адрес.

Cannalife Ви уведомява, че в зависимост от настройките на уеб браузъра на Клиента, на компютърната система, използвана от Клиента, могат да бъдат да изпращани бисквитки, които не са компоненти от услугите, предлагани от Магазина, и дават възможност за последващо идентифициране на Клиента, посещаващ уеб сайтовете на Магазина, които служат за улесняване използването на Магазинa от страна на Клиента, както и с цел наблюдение на потока на Клиентите в уеб сайтовете на Магазина. Клиентът може по всяко време да деактивира употребата на бисквитки от Магазина чрез въвеждането на подходящи настройки на своя уеб-браузър. 

Заключение

Неизпълнението на разпоредбите на настоящите Правила и Условия води до невъзможност за закупуване на продукти, предлагани от Магазина. Магазинът предоставя възможност на Клиента за съгласие с Правилата и Условията при заявяване на поръчка. Клиентите, които имат акаунт в Магазина, трябва да бъдат информирани по електронна поща за всяко изменение на Правилата. Клиент, който не е приел направените изменения в Правилата, може да премахне своя акаунт по всяко време.

Приложимо към договора за продажба на продукти в Магазина е българското законодателство. Договорът се сключва на български език.

Канна лайф ЕООД може да измени Правилата и Условията на Магазина в случай на поне една от следните важни причини:

- промяна на законовите разпоредби или промяна на тълкуването на законовите разпоредби в резултат на съдебни решения, административни решения, тълкувания, обяснения или препоръки, издадени от компетентните служби или органи, ако това засяга въпросите, обхванати от Регламента;

- промяна в метода за предоставяне на услугите, обхванати от Регламента поради технически и технологични причини, съображения за сигурност, подобряване на работата на Магазина или повишаване на качеството на услугите, предоставяни от www.cannalife.bg;

- промяна на обхвата или метода за предоставяне на услугите, обхванати от Регламента, чрез въвеждане на нови функционалности или услуги, модифициране или изтегляне на съществуващи функционалности или услуги;

- промяна на начините на плащане или доставка и промяна на разходите за доставка;

- необходимост от въвеждане на редакционни промени;

Измененията в Правилата се прилагат за поръчки, направени след влизането в сила на измененията. Поръчки, направени преди датата на влизане в сила на измененията в Регламента, се изпълняват въз основа на разпоредбите на Регламента, които са в сила към датата на подаване на поръчката.